Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 10

19,50 

Andres URRUTIA: “Eusebio Erkiaga, Euzko (1932-1934) aldizkariaren kazetaria”; Mercedes ACILLONA: “Genaro de Egileor Arostegi: periodista del exilio”; Nagore ETXEBARRIA: “Errose Bustintza Mañarikoren ames-kontakizun erlijiosoak”; Sebastian GARTZIA TRUJILLO: “Jose Maria Agirre Lizardi: gizakien alde, mundura bidalitako kristau laikoa”; Jose Mari KORTAZAR: “Errukiaren argia. Erlijio gaia Xabier Leteren «Otoitzen liburua»n”; Carmen ISASI, Sara  GOMEZ SEIBANE: “Documentación vizcaína e historia del léxico. Algunas notas vasco-románicas”; Sara GOMEZ SEIBANE, Carmen ISASI, Carmen MORAL: “Nombres de tejidos en documentos vizcaínos medievales”; Jose Mari REMENTERIA: “Juan Antonio Moguel eta Urquizaren bizitzako zehaztasun batzuk”; Aintzane ETXEBARRIA: “Estrategiak hizkuntzen ikaskuntzan eta irakaskuntzan: M. O´Malley-ren eta A. Chamot-en ekarpena”.

Informazio gehigarria

ISSN

1132-0702

Urtea

2008

Orri kopurua

279

L.G.

BI-847-94

Neurria

18 x 25 zm

Euskarria

Liburua