Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 17

26,00 

Sebas Gartzia Trujillo: “Fray Juan de Zumarragaren eskuizkribua, hurbilketa kritikoa”; Adolfo Arejita: “San Frantziskoren Hirugarren Ordenako Erregelaren profesatze-formula euskaraz (c. 1520)”; Jabier Kalzakorta: “Balentin Berrio-Otxoa (1827-1861) Santuaren eskutitz argitaragabe bat”; Eneko Zuloaga: “Bizkaiko euskararen barne-banaketak IbargC kronikaren arabera”; Andres Urrutia: “Erkiagak Simenoni idatzi zionekoa (1956)”; Sebas Gartzia Trujillo: “Hamaika euskal literato eta Jainkoa liburuaren barneko historia”; Jabier Kalzakorta: “Seguidillas de Navidad en euskera del Conde de Peñaflorida”; Merche Acillona: “Egileor Atxerre en el periodismo de guerra nacionalista previo a la caída de Bilbao”.

Informazio gehigarria

ISSN

1132-0702

L.G.

BI-02823-2019

Urtea

2019

Zenbakia

17

Orri kopurua

170

Neurria

17,5 x 24,5

Euskarria

Liburua