Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 9

17,50 

Jabier KALZAKORTA: “Una colección antigua de coplas vizcaínas”; Adolfo AREJITA: “Juan Antonio Mogelen «Versiones Bascongadas». Humboldt-i bialduriko idatzaldia”; Jabier KALZAKORTA:  “W.F. von Humboldt-ek bildu zituen euskal kanta eta esaeren gainean”; Jose Mª KORTAZAR: “Erlijioaren gaia gerraosteko bertsolaritzan: Balendin Enbeita; Alberto IRIGOYEN, Oscar ALVAREZ GILA: “De la influencia de la diáspora nacionalista en un requeté navarro o la historia de un bertsolari que les cantaba a sus vacas. Ignacio Arguiñarena (1909-1997)”; Jabier KALZAKORTA: “Notas acerca del personaje Betiri Sants”; Ander ROS: “Bizkaierako subjuntivo zaharrak: Hegoaldeko testigantzak”; Juan Luis CORTINA: “Recuerdos de la Compañía de Jesús en Bilbao tras su disolución: 1932-1937”; Ander ROS: “Martín Ochoa de Capanaga idazleaz berri gehiago”; Mercedes ACILLONA: “Una mirada sobre Blas de Otero”.

Informazio gehigarria

ISSN

1132-0702

Urtea

2004

Orri kopurua

293

L.G.

BI-847-94

Neurria

18 x 25 zm

Euskarria

Liburua