Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 10

19,50 

Andres URRUTIA: «Eusebio Erkiaga, Euzko (1932-1934) aldizkariaren kazetaria»; Mercedes ACILLONA: «Genaro de Egileor Arostegi: periodista del exilio»; Nagore ETXEBARRIA: «Errose Bustintza Mañarikoren ames-kontakizun erlijiosoak»; Sebastian GARTZIA TRUJILLO: «Jose Maria Agirre Lizardi: gizakien alde, mundura bidalitako kristau laikoa»; Jose Mari KORTAZAR: «Errukiaren argia. Erlijio gaia Xabier Leteren «Otoitzen liburua»n»; Carmen ISASI, Sara  GOMEZ SEIBANE: «Documentación vizcaína e historia del léxico. Algunas notas vasco-románicas»; Sara GOMEZ SEIBANE, Carmen ISASI, Carmen MORAL: «Nombres de tejidos en documentos vizcaínos medievales»; Jose Mari REMENTERIA: «Juan Antonio Moguel eta Urquizaren bizitzako zehaztasun batzuk»; Aintzane ETXEBARRIA: «Estrategiak hizkuntzen ikaskuntzan eta irakaskuntzan: M. O´Malley-ren eta A. Chamot-en ekarpena».

Categoría:

Información adicional

ISSN

1132-0702

Año

2008

Número de páginas

279

D.L.

BI-847-94

Tamaño

18 x 25 cm

Formato

Libro