Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 14

31,50 

Jabier KALZAKORTA: «Neska ontziratuaren eredu berri bat: Garaziko aldaera»; Jesus Antonio CID: «Bibliografía de María Goyri»; Jabier KALZAKORTA: «Gernikako kopladia, Julio Bareñoren kopla-bilduma»; Adolfo AREJITA: «Bermeoko hizkeraren zenbait berezitasun eta ekarri XX. mendean», Josu M. ZULAIKA: «Las fuentes vascas de la Idea dell´Universo de Lorenzo Hervás»; Sebastian GARTZIA TRUJILLO: «Jean Etxepare, Aldudeko medikua. Euskal modernitatearen brankako irudia (I)»; Mercedes ACILLONA: «Genaro de Egileor Arostegi en la prensa nacionalista vasca de la II República».

Categoría:

Información adicional

ISSN

1132-0702

Año

2014

Número de páginas

296

D.L.

BI-847-94

Tamaño

18 x 25 cm

Formato

Libro