Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 8

16,00 

Beñat OYHARÇABAL: «Zenbait gogoeta euskarak letra hizkuntza gisa izan duen bilakaeraz (XVII-XVIII. mendeak)»; Ander ROS, Esperanza SAIZ: «Barakaldo eta Enkartazioen historia linguistikoaz»; Cesar GALLASTEGI, Gotzon LOBERA, Andres URRUTIA: «Louis Hamacei Goure Erregue Hounaren Testamendia»; K. Josu BIJUESCA: ««Arreba sabelkide Denuxi´ri»: Orixeren fantasia bat»; Xabier ALTZIBAR: «Irudizko lokuzioak Hiriart-Urrutiren kazetalanetan»; Eneko BARRUTIA: «Aditz-izenen eta partizipioen formak bizkaieraz»; Iñaki GAMINDE: «Meñakako euskeraren soinu egituraz»; Alberto RUIZ CAPELLAN: «Rafael de Mikoleta en querella criminal contra una mujer»; Iñaki SARRIUGARTE: «Bitoriano Gandiaga eta Bilbo»; Sebastian GARCIA TRUJILLO: «Neke etikatik edertasun etikara igarotzen jakin zuen baserritar olerkaria».

Categoría:

Información adicional

ISSN

1132-0702

Año

2001

Número de páginas

305

D.L.

BI-847-94

Tamaño

18 x 25 cm

Formato

Libro