Etnotoponimia

Etnotoponimia

Informazio gehiago: Etnotoponimia on-line

Leku-izenen artean, batzuk zabalera handia hartzen dabe (herria, auzoa…), beste batzuk toki zehatzei jagokez (iturria, soloa…). Izenok askotan fosilduta geratu dira, aspaldiko garai baten, eta aspaldiko informazinoa gordeten dabe. Horregaitik aztertzen da, gure zuztarrak ezagutzeko jakintza-arlo oso garrantzitsua dalako.

Gaur egun euskerarik egiten ez dan lekuetan euskal izenak dagoz, edo iturririk agiri ez dan lekuan Iturrigorri edo antzeko izena. Goikoetxe dagoanean segurutik Bekoetxe edo antzekoren bat egongo dana. Bide, erreka, iturri, etxe, korta, ermita, solo, landa eta abar guztiek daukie izena herritarrentzat, eta ezagunak izan dira jentea alkarregaz komunikatzeko.

Onomastika hori aztertzen aspalditik gabilz, geure metodologiagaz. Artxibo mota guztiak arakatu eta lekukoei ahoz batuta, datu-base handiak ondu doguz hainbat herritan: Basauri, Etxebarri, Lezama, Elorrio, Bedia, Larrabetzu eta Mungian kasurako. Ikerketetako datuak gehienetan argitaratu be egin dira bai liburu moduan, bai mapa moduan, bai unidade didaktiko moduan.

Datuok sarean on-line konsultau daitekez Bizkaiko Onomastika Datutegia deritxon datu-basean. Bertan, leku-izenen idatzizko dokumentazinoa, ahozko datuak, etnotestuak, oharrak eta argazkiak ikusi eta kontsultau leitekez edonondik eta erraz-erraz.