Bizkaiera idatzirako jarraibideak

Bizkaiera idatzirako jarraibideak

Informazio gehiago: www.bizkaiera.eus

Ahoz erabilten dogun hizkuntza ez dago osorik gure gramatika eta hiztegietan jasota. Hori dala-ta, berbaz esaten ditugun hainbat esamolde idatzira ekarteko zubi-lana egiten dihardugu. Gramatika aldetik Bizkai euskeraren jarraibide liburua I eta II dira lan horren emaitza. Eta Labayru Hiztegia lexikoari jagokon arloan erreferentzia dogu.

Aitatutakoez ganera, testu corpusak, ahozko lekukotasunak, bibliografia eta ostantzerako informazinoa batuta dagoz www.bizkaiera.eus webgunean.

Euskera hizkuntza bakarra da, baina baditu han eta hemengo erabileretan ezaugarri bereziak. Guk mendebaldeko bizkai euskeraren barruak aztertzen eta erakusten lan handia egin dogu, geure inguruko hiztunen eta idazleen berbakerari eta idazkerari erreparatuta. Ahozko aldaera ugariek aberastasuntzat hartu behar dira, baina idazteko orduan argitu beharreko arazoak sortzen dabez.

Alfabetatzeko eskolak emoten hasi zanetik, arlo hau aztertzen eta bide bat finkatzen dihardu Labayru Fundazioak. Gramatika-oharrak liburu bitan jasota dagoz, Bizkai euskeraren jarraibide liburua izeneko argitalpenetan. Deklinabidea, aditza, joskerako esaldi sinpleenak lotzeko moduak eta abar azaltzen dira bertan. Berba, berba-kate, esamodu eta esakeren arloan, Labayru Hiztegiak asko eta asko batu ditu, euskeraz idazten dabenek hortik hornidu ahal izateko.

Euskara batuak leku baten eta bestean egiten diran euskeretatik edan behar badau, euskera horreek jaso eta lantzea ezinbestekoa da.