Atlas Etnografikoa

Atlas Etnografikoa

Euskal Herriko Atlas Etnografikoa José Miguel de Barandiaranek emondako erispideetan oinarritutako lana da eta lurraldeetako ikertzaileek galdetegi bera erabilita egindako ikerketakaz osotzen da. Labayru Fundazioko idazketa taldeari jagoko galdetegietatik batzen dan corpusa atontzea. Idazketa-taldearen lana da monografietan eta aldizkako argitalpenetan datu etnografiko esanguratsuak bilatzea, ikertzaileek bialtzen daben materiala sailkatzea, argitaratuko dan beharra sistematizatzea, testua idaztea eta edizinoa prestetea.

Lan honek ikertutako gaiaren ikuspuntu orokorra emoten dau eta horregaz batera, Euskal Herriko etnografia beste herrialde batzuetakoagaz konparetako erea.

Bildumea osotu ahala, corpus entziklopedikoa sortzen doa. Batez be XX. mendeko bizimoduaren barri zehatza emoten da, Euskal Herriko lurralde guztietakoa.