Euskeraren Iker Atalak 3

9,00 

Mirari ALBERDI, Adolfo AREJITA: «Amilletaren Dotrinea»; Jesus Mª AGIRRE: «Deklinabideari buruzko oharrak»; Jokin DE PEDRO: «Getxo eta Bilbo inguruko erderaren euskal sustratoa»; Adolfo AREJITA: «Mugatzailearen erabilera: Zumarragaren gutuna (1537); Igone ETXEBARRIA: «Esperantzari. Bitoriano Gandiaga»; Yolanda ELORRIAGA: «Mirande olerkariak, hari zehatzen bidez irakurlea borrokara»; Arantza PETRALANDA: «Felipe Arrese Beitiaren estiloa»; Emilio MARTIN MUÑOZ: «R.S.B.A.P.-en idei estetikoak eta Mogelen alegiak»; Juan Manuel ETXEBARRIA: «Bizkaia ipuin iturri», Jon KORTAZAR: «Artzain baten erijotzean»; Jaione IBARRA: «Gariaren eta artoaren prozesoak eta lexikoa Diman»; Joseba LAKARRA: «-tu/-ø bizkaiera zaharrean»; Juan Luis DERTEANO: «Zornotza – Ibarruri aldeko deklinanidearen erabilera».

Categoría:

Información adicional

ISBN

84-505-2443-1

Año

1985

Número de páginas

327

D.L.

BI-1980-85

Tamaño

18 x 25 cm

Formato

Libro