Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 4

9,00 

Adolfo AREJITA: «Domingo Heguiari Kantua. Textoa eta lexikoa»; Jon ARRETXE: «Arrigorriagako Dotrina. J. A. Uriartek itzulitako Astete-ren dotrina»; Adolfo AREJITA: «Amilletaren Dotrinea. Textoa eta gramatika-oharrak»; Igone ETXEBARRIA: ««Ana Juanita» baladaren ereduak eta azterketa»; Mirari ALBERDI: «Ion Mirande eta Ezereza «Orhoituz» olerki bilduman»; Iranzu DAÑOBEITIA: ««Metafora eta konparazioa» Bilintxen maitasunezko poemetan»; Jose Mª ETXEBARRIA: «Materiales para un Diccionario vasco dialectal».

Categoría:

Información adicional

ISBN

84-86833-08-6

Año

1988

Número de páginas

239

D.L.

BI-1983-88

Tamaño

18 x 25 cm

Formato

Libro