Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 12

26,00 

Jabier KALZAKORTA: «Jean Elissalderen Theophane Venard Dohatsua«; Andres URRUTIA: «Lourdesko Ama Birjina, J. B. Eguzkitzaren euskal prosan: Lourdesko osakuntza arrigarriak«; Sebastian GARTZIA TRUJILLO: «Hamar euskal literato eta Jainkoa»; Jose Mari KORTAZAR: «Parroki paperak herri prentsaren aitzindariak»; Jesus Antonio CID: «Perfil de Domingo de Eguia (con una desatribución y una relación de servicios); Xabier ALTZIBAR: «Frantziako Iraultza eta Konbentzioko Gerra bertsoetan: testuak, gaiak, testuinguru historikoa»; Jabier KALZAKORTA & Fredi PAIA: «Antonia Gorostola: Nire amaren esaerak eta kantak».

Categoría:

Información adicional

ISSN

1132-0702

Año

2011

Número de páginas

225

D.L.

BI-1983-88

Tamaño

18 x 25 cm

Formato

Libro