Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 15

31,50 

Sebastian GARTZIA TRUJILLO: “Jean Etchepare, Aldudeko medikua. Euskal Modernitatearen Brankako irudia (II)”; Merche ACILLONA: “Eguileor «Atxerre» en la prensa nacionalista vasca de los primeros meses de la Guerra civil”; Jabier KALZAKORTA: “Jose Ariztimuño «Aitzol»en dantza-kopla bilduma”; Eneko ZULOAGA: “Juan Ignazio Astigarragaren lexikoaz”; Sinesio ESTIBALLES: “Urigoitiko (Orozko) hizkeraren sintaxiaren fenomenorik sinpleenak”; Carmen ISASI: “Fuero Nuevo de Bizkaia: un apunte de crítica textual”.

Informazio gehigarria

ISSN

1132-0702

Urtea

2015

Orri kopurua

238

L.G.

BI-847-94

Neurria

18 x 25 zm

Euskarria

Liburua