Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 8

16,00 

Beñat OYHARÇABAL: “Zenbait gogoeta euskarak letra hizkuntza gisa izan duen bilakaeraz (XVII-XVIII. mendeak)”; Ander ROS, Esperanza SAIZ: “Barakaldo eta Enkartazioen historia linguistikoaz”; Cesar GALLASTEGI, Gotzon LOBERA, Andres URRUTIA: “Louis Hamacei Goure Erregue Hounaren Testamendia”; K. Josu BIJUESCA: “«Arreba sabelkide Denuxi´ri»: Orixeren fantasia bat”; Xabier ALTZIBAR: “Irudizko lokuzioak Hiriart-Urrutiren kazetalanetan”; Eneko BARRUTIA: “Aditz-izenen eta partizipioen formak bizkaieraz”; Iñaki GAMINDE: “Meñakako euskeraren soinu egituraz”; Alberto RUIZ CAPELLAN: “Rafael de Mikoleta en querella criminal contra una mujer”; Iñaki SARRIUGARTE: “Bitoriano Gandiaga eta Bilbo”; Sebastian GARCIA TRUJILLO: “Neke etikatik edertasun etikara igarotzen jakin zuen baserritar olerkaria”.

Informazio gehigarria

ISSN

1132-0702

Urtea

2001

Orri kopurua

305

L.G.

BI-847-94

Neurria

18 x 25 zm

Euskarria

Liburua