Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 15

31,50 

Sebastian GARTZIA TRUJILLO: «Jean Etchepare, Aldudeko medikua. Euskal Modernitatearen Brankako irudia (II)»; Merche ACILLONA: «Eguileor «Atxerre» en la prensa nacionalista vasca de los primeros meses de la Guerra civil»; Jabier KALZAKORTA: «Jose Ariztimuño «Aitzol»en dantza-kopla bilduma»; Eneko ZULOAGA: «Juan Ignazio Astigarragaren lexikoaz»; Sinesio ESTIBALLES: «Urigoitiko (Orozko) hizkeraren sintaxiaren fenomenorik sinpleenak»; Carmen ISASI: «Fuero Nuevo de Bizkaia: un apunte de crítica textual».

Categoría:

Información adicional

ISSN

1132-0702

Año

2015

Número de páginas

238

D.L.

BI-847-94

Tamaño

18 x 25 cm

Formato

Libro