Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 6

9,00 

Adolfo AREJITA: «1801.eko Gernikako Gabon-kanta bat»; Xabier ALTZIBAR: «Durangaldeko Andremari- eta Gabon-kanta zahar batzuk zortzikoan»; Iñaki GAMINDE: «Umeentzako ehun kantu Bizkaiko»; Jabier KALZAKORTA: «Azkue gaztearen beste idazlan bat»; Adolfo AREJITA: «Jose Antonio Astarloak Markinako iturriari eginiko bertsoak»; Iñaki GAMINDE: «Hotsen erabilpen frekuentziaz Bizkaian»; Adolfo AREJITA: «Ene veguiagaz vioçeen artean amodio-kantuaren eskuizkribua».

Categoría:

Información adicional

ISSN

1132-0702

Año

1993

Número de páginas

147

D.L.

BI-847-94

Tamaño

18 x 25 cm

Formato

Libro