Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak 17

26,00 

Sebas Gartzia Trujillo: «Fray Juan de Zumarragaren eskuizkribua, hurbilketa kritikoa»; Adolfo Arejita: «San Frantziskoren Hirugarren Ordenako Erregelaren profesatze-formula euskaraz (c. 1520)»; Jabier Kalzakorta: «Balentin Berrio-Otxoa (1827-1861) Santuaren eskutitz argitaragabe bat»; Eneko Zuloaga: «Bizkaiko euskararen barne-banaketak IbargC kronikaren arabera»; Andres Urrutia: «Erkiagak Simenoni idatzi zionekoa (1956)»; Sebas Gartzia Trujillo: «Hamaika euskal literato eta Jainkoa liburuaren barneko historia»; Jabier Kalzakorta: «Seguidillas de Navidad en euskera del Conde de Peñaflorida»; Merche Acillona: «Egileor Atxerre en el periodismo de guerra nacionalista previo a la caída de Bilbao».

Categoría:

Información adicional

ISSN

1132-0702

D.L.

BI-02823-2019

Año

2019

Número

17

Número de páginas

170

Tamaño

17,5 x 24,5

Formato

Libro